~~MAKLUMAN~~

SAMBUTAN BULAN KECERGASAN PERINGKAT SEKOLAH 2 JULAI HINGGA 20 JULAI 2012

Dec 1, 2010

SISTEM PENGKELASAN PERPULUHAN DEWEY

DEFINISI
Satu sistem yang logik bagi penyusunan ilmu pengetahuan.

TUJUAN
* Untuk menyusun bahan-bahan perpustakaan secara teratur di atas rak supaya mudah disimpan dan didapatkan kembali.


* Untuk menyusun entri-entri katalog dan indeks.

OBJEKTIF
· Membantu pengguna mengenalpasti dan mengesan sesuatu karya melalui nombor panggilan.

Bagi tujuan ini sebarang kaedah pernomboran atau tanda adalah mencukupi, asalkan ada persamaan diantara nombor/tanda pada bahan dan pada entri katalog.

· Mengelompokkan bahan-bahan mengenai sesuatu perkara/subjek dalam satu kelompok yang sama.

NOTASI

Setiap skim pengkelasan menggunakan satu sistem simbol sebagai tanda yang mewakili kelas-kelas, kelas-kelas kecil dan pembahagian-pembahagiannya. Sistem simbol yang dipanggil notasi adalah untuk menunjukkan secara ringkas, perkara dan aspek dan kadangkala perkaitannya disamping menyediakan satu susunan yang logik dan teratur. Skim Pengkelasan Perpuluhan Dewey menggunakan notasi tulin (angka Arab); skim Pengkelasan Library of Congress menggunakan notasi campuran (huruf besar dan angka-angka Arab); Universal Decimal Classification menggunakan notasi tulin (angka Arab).PANDUAN MENGKELAS

1. Tentukan kandungan subjek , dan kenalpasti konsep utama dalam bahan yang dikelas.

2. Pilih nombor yang sesuai dari skim pengkelasan.

3. Jika sesuatu karya itu mengandungi lebih dari satu subjek atau lebih dari satu aspek, pilih satu nombor sahaja, atau pilih satu nombor yang umum yang meliputi subjek-subjek dan aspek-aspek yang berkaitan.

4. Pilih satu nombor yang memberi manfaat kepada pengguna bagi sesuatu karya yang boleh dikelaskan dalam lebih dari satu nombor.

5. Kelas mengikut subjek, diikuti dengan bentuk, kecuali bahan sastera di mana bahasa dan bentuk sastera diberi keutamaan.

6. Gunakan nombor yang paling spesifik jika ada.

7. Indeks digunakan untuk membantu pengkelas mengesan nombor kelas yang spesifik. Sentiasa semak nombor dalam skedul untuk nombor-nombor yang diperolehi dari indeks.

8. Kelas di bawah subjek utama jika boleh ditentukan,

9. Kelas di bawah subjek yang pertama jika subjek utama tidak dapat dikenalpasti. Bagi skim Pengkelasan Perpuluhan Dewey, pertama bermaksud kelas yang disebutkan dahulu.

10. Kelas di bawah subjek umum bagi sesuatu karya yang mengandungi dua subjek atau lebih dan ianya adalah pembahagian-pembahagian kecil sesuatu subjek yang umum.


NOMBOR PANGGILAN


Definisi
Nombor panggilan adalah kombinasi simbol yang mengandungi nombor kelas, nombor buku atau nombor bahan dan kadangkala data lain, seperti tahun, nombor jilid, nombor salinan, yang menyediakan identifikasi bagi sesuatu bahan dan penempatannya di atas rak.

Gerimis / oleh Sabar Bohari

F Simbol untuk bahan fiksyen
SAB Nombor buku, tiga huruf awal dari entri utama,
Iaitu nama pengarang.

Asas belanjawan modal / Shamsher Mohamed, Shamsudin Ismail, A
Annuar Md. Nasir.

658.154 Belanjawan modal
SHA Nombor pengarang : Shamsher


SISTEM PENGKELASAN PERPULUHAN DEWEY
SENARAI RINGKASAN PERTAMA

000 KARYA AM
GENERALITIES

100 FALSAFAH & PSIKOLOGIPHILOSOPHY & PSYCHOLOGY

200 AGAMARELIGION

300 SAINS KEMASYARAKATAN
SOCIAL SCIENCES

400 BAHASA
LANGUAGE

500 SAINS TULEN & MATEMATIK
NATURAL SCIENCES & MATHEMATICS

600 TEKNOLOGI (SAINS GUNAAN)TECHNOLOGY (APPLIED SCIENCES)

700 KESENIAN
THE ARTS

800 KESUSASTERAAN & RETORIKALITERATURE & RHETORIC

900 GEOGRAFI & SEJARAH
GEOGRAPHY & HISTORY

Kelas Utama
Sistem Pengkelasan Perpuluhan Dewey mengorganisasikan semua ilmu pengetahuan berdasarkan kepada sepuluh kelas utama. Sembilan kelas mewakili sembilan bidang ilmu pengetahuan umum, dan satu kelas untuk bahan-bahan yang umum seperti enciklopedia, suratkhabar dan terbitan berkala.

Buku-buku fiksyen tidak diberi nombor kelas dan ditandakan dengan simbol “F” sahaja.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...